Linnégatan 7 08-663 97 96

Hantering av bostadshyresgästs hyresskuld

Frukostmötet behandlar hyresgästens betalningsansvar för hyra. Vi tar bl.a. upp tillvägagångssätt och taktiska överväganden vid indrivning av hyresskuld samt de preskriptionsregler som måste iakttas. Vidare behandlas inkomstkrav, säkerhet vid uthyrning och hur hyresvärden bäst agerar för att ta tillvara sina rättigheter under hyresförhållandet utifrån hyresavtalet och hyreslagens bestämmelser genom t.ex. rättelseanmaningar, kontakter med socialtjänsten och information till borgensmän.

Vid detta frukostmöte kommer advokat Agneta Gothenby och biträdande jurist Elin Törnbladh att redogöra för gällande lagstiftning och rättspraxis. Det kommer även att finnas utrymme för diskussioner kring olika frågeställningar.

Datum: 6 december 2018

Tid: 8.00 - ca 9.30 Frukost serveras från 7.45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 975 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 3 december 2018