Linnégatan 7 08-663 97 96

Uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring

Hyresvillkor som hyresvärdar erbjuder för förlängning av lokalhyresavtal i samband med uppsägning för villkorsändring måste vara skäliga och i överensstämmelse med god sed i hyresförhållanden för att hyresvärden inte ska riskera skadeståndsskyldighet i en eventuell efterföljande tvist efter hyresgästens avflyttning p.g.a. uppsägningen. På frukostmötet behandlas de regler som gäller vid villkorsuppsägning av lokalhyresavtal och för sådant skadestånd som kan utgå till lokalhyresgäst till följd av det indirekta besittningsskyddet.

Vid detta frukostmöte kommer advokaterna Carl Westling och Ida Jonsson att redogöra för gällande lagstiftning och rättspraxis. Det kommer även att finnas utrymme för diskussioner kring olika frågeställningar i ämnet.

Datum: 27 September 2018

Tid: 8.00 - ca 9.30 Frukost serveras från 7.45

Plats: Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 975 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 24 September 2018