Linnégatan 7 08-663 97 96

Uthyrning av bostadslägenhet i andra hand

Vid uthyrning i andra hand aktualiseras ett flertal frågor, bland annat om hyresgästen har beaktansvärt skäl för upplåtelsen samt om hyresvärden har befogad anledning att motsätta sig denna. Det är vanligt att en hyresgäst gör gällande att det inte är fråga om en andrahandsupplåtelse utan om en så kallad inneboendesituation. Hur ser lagstiftningen och rättspraxis på gränsdragningen mellan andrahandsupplåtelse och inneboende? Vad bör en hyresvärd vidta för åtgärder om hyresvärden misstänker en olovlig andrahandsupplåtelse? Måste hyresvärden skicka en rättelseanmaning innan hyresavtalet kan sägas upp? Vilken typ av bevisning kan en hyresvärd åberopa i ett ärende angående olovlig andrahandsupplåtelse?

Advokat Maria Liljeblad och biträdande jurist Sarah Juhnell redogör för gällande lagstiftning och rättspraxis. Utöver detta kommer även regeringens utredning SOU 2017:86, Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning, att diskuteras.

Datum: 26 april 2018

Tid: 7.45 – ca 09.30

Plats: Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 975 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 23 april 2018