Linnégatan 7 08-663 97 96

Hyresrättsliga konsekvenser vid ohyra

Frukostmötet behandlar den aktuella frågan om vilka hyresrättsliga konsekvenser som uppstår vid förekomst av ohyra t.ex. vägglöss i bostäder och lokaler. De olika aspekter som behandlas är bl.a. hinder och men i nyttjanderätten, hyresreduktion, skadestånd, hyresvärdens ansvar att vidta åtgärder, rätt till tillträde till bostaden eller lokalen för besiktning och sanering samt förverkande av hyresrätten.

Advokat Agneta Gothenby och biträdande jurist Elin Törnbladh redogör för gällande lagstiftning och rättspraxis. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Datum: 15 mars 2018

Tid: 7.45 – ca 09.30

Plats: Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 975 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 12 mars 2018