Linnégatan 7 08-663 97 96

Värderingsmetoder och beräkning av hyresgästens ekonomiska skada vid uppsägning av lokalhyresavtal

Om en hyresgäst har rätt till ersättning på grund av det indirekta besittningsskyddet ska hyresvärden i princip ersätta all den skada som hyresgästen drabbas av. Hur beräknas hyresgästens skada? Vilka metoder finns för att värdera en hyresgästs rörelse? På senare tid har domstolarna dömt ut höga skadestånd vilka påverkats bland annat av dagens låga ränte- och inflationsnivåer. För en hyresvärd är det av stor vikt att kunna bedöma rimligheten i ett framställt skadeståndskrav samt hur ett skadeståndskrav ska bemötas.

Advokat Niklas Lidquist och biträdande jurist Saša Srndovic redogör för gällande lagstiftning och rättspraxis. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Datum: 1 februari 2018

Tid: 7.45 – ca 09.30

Plats: Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 975 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 29 januari 2018