Linnégatan 7 08-663 97 96

Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten

När en fastighetsägare står inför renovering av sin fastighet är det ofta ändamålsenligt att i samband med renoveringen vidta förbättrings- och ändringsarbeten i såväl enskilda bostadslägenheter som i de gemensamma utrymmena i fastigheten. Utgångspunkten är att hyresvärden inte får utföra standardhöjande åtgärder eller åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring utan godkännande från hyresgästen eller tillstånd från hyresnämnden. Detta innebär att många juridiska frågor behöver hanteras. Vilket inflytande har hyresgästerna? Vilka skriftliga handlingar säkerställer processen framåt om godkännande inte erhålls? Hur hanteras processen i hyresnämnden? Det är viktigt att vidta rätt åtgärder från början eftersom misstag kan försena projektet och bli kostsamma. Genomgången tar sin utgångspunkt i rättspraxis, hyreslagen och vår praktiska erfarenhet av hur ovanstående situationer bäst hanteras.Vi erbjuder även deltagande via länk och anmälningslänk skickas ut till den e-postadress du lämnar i anmälan. Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid lågt deltagarantal.

Datum: 25 januari 2024

Tid: 08:00 - ca 09:30. Frukost serveras för deltagare på plats kl 07:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 800 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 19 januari 2024