Linnégatan 7 08-663 97 96

Uthyrning av bostadslägenheter till flyktingar

När kommuner under tidspress behöver få tillgång till en större mängd bostäder som ska upplåtas till flyktingar uppstår ofta ett flertal hyresrättsliga moment som behöver hanteras. Vid detta seminarium behandlas hyresrättsliga och praktiska frågor som aktualiseras i samband med uthyrning av bostadslägenheter till flyktingar. Särskilt fokus kommer att riktas mot fastighetsägares uthyrning av lägenheter till kommuner för vidare upplåtelse i andra hand till flyktingar. Även frågor som gäller hur man åstadkommer flexibla korttidshyresavtal samt hur man kan minimera överslitage och kostnader på grund av skador i lägenheter kommer att belysas.

Seminariet leds av advokat Carl Westling och biträdande jurist Emma Juhlin.

Datum: 25 maj 2023

Tid: 08:00 - ca 09:30. Frukost serveras för deltagare på plats kl 07:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 800 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 19 maj 2023