Linnégatan 7 08-663 97 96

Hyressättning av nyproducerade respektive ombyggda bostadslägenheter

Frukostmötet behandlar hyressättning för nyproducerade respektive ombyggda bostadslägenheter. Vi tar upp möjligheterna för en hyresvärd att för nyproducerade lägenheter bestämma hyran genom s.k. presumtionshyra eller vanlig bruksvärdesättning likväl som alternativen att i vissa fall teckna blockhyresavtal eller utan förhandlingsöverenskommelse kunna begära en egensatt hyra. I samband med detta går vi igenom för- och nackdelar med respektive alternativ. Vidare tar vi upp vad som enligt hyreslagens bruksvärderegler utgör skälig hyra. Vi går också igenom när förhandlingsskyldighet på grund av förhandlingsordning och hyresförhandlingslagen föreligger samt formkraven för sådan förhandling.

Vid detta frukostmöte kommer advokat Agneta Gothenby och advokat Robert Bruzelius-Lidqvist att redogöra för gällande lagstiftning och rättspraxis. Det kommer även att finnas utrymme för diskussioner kring olika frågeställningar i ämnet.

Datum: 7 december 2017

Tid: 7.45 – ca 09.30

Plats: Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 975 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 4 december 2017