Linnégatan 7 08-663 97 96

Villkorsuppsägning lokal - medling och yttrande om marknadshyra i hyresnämnden

Frukostmötet berör uppsägning för villkorsändring av lokalhyresavtal. En sådan uppsägning medför i regel att ett medlingsförfarande inleds av lokalhyresgästen i hyresnämnden. Vid medlingsförfarandet aktualiseras ett antal olika frågeställningar och taktiska överväganden för en hyresvärd, framför allt då lokalhyresgästens indirekta besittningsskydd (rätt till skadestånd) kan utlösas om förlängning av hyresförhållandet inte kommer till stånd. Vid frukostmötet kommer genomgång ske av medlingsförfarandet i hyresnämnden och hur hyresnämndens yttrande om marknadshyran för lokalen går till samt de taktiska och processuella frågor som kan uppstå under medlingsförfarandet i hyresnämnden

Datum: 11 april 2019

Tid: 8.00 - ca 9.30 Frukost serveras från 7.45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 975 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 5 april 2019