Linnégatan 7 08-663 97 96

Lokalhyresgästs obestånd, konkurs m.m

Advokat Niklas Lidquist och biträdande jurist Sara Engman går igenom vad hyresgästens konkurs innebär för hyresförhållandet samt vilka åtgärder en hyresvärd bör vidta i dessa situationer och praktiska tips. Även frågor om företagsrekonstruktion berörs. Därtill kommer redogörelse för gällande lagstiftning och rättspraxis att ske. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Vi erbjuder även deltagande via länk och anmälningslänk skickas ut till den e-postadress du lämnar i anmälan. Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid lågt deltagarantal.

Datum: 16 mars 2023

Tid: 08:00 - ca 09:30. Frukost serveras för deltagare på plats kl 07:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 800 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 10 mars 2023