Linnégatan 7 08-663 97 96

Skadestånd vid lokaluppsägning

Vid uppsägning av lokalhyresavtal aktualiseras hyresgästens indirekta besittningsskydd, innefattande framför allt rätten till skadestånd. Utgångspunkten för skadeståndet är en årshyra, men om hyresgästen kan visa att denne förorsakats en förlust därutöver ska hyresvärden i skälig omfattning ersätta hyresgästen för denna. Oftast handlar sådan skada om rörelseskada. Högsta domstolen har i ett antal fall på senare tid bedömt bl.a. hur rörelseskada ska beräknas och vilken bevisbörda som åvilar lokalhyresgästen i ersättningstvist enligt det indirekta besittningsskyddet.

Advokaterna Niklas Lidquist och Jenny Thorman kommer redogöra för lagreglerna avseende rätt till ersättning enligt det indirekta besittningsskyddet och bestämmandet av skadeståndet och redogöra för innebörden av Högsta domstolens senaste praxis i denna del.

Vi erbjuder även deltagande via länk och anmälningslänk skickas ut till den e-postadress du lämnar i anmälan. Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid lågt deltagarantal.

Datum: 8 december 2022

Tid: 08:00 - ca 09:30. Frukost serveras för deltagare på plats kl 07:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 800 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 2 december 2022