Linnégatan 7 08-663 97 96

Uthyrning av bostadslägenhet till flyktingar

När kommuner under tidspress behöver få tillgång till en större mängd bostäder som ska upplåtas till flyktingar uppstår ofta ett flertal hyresrättsliga moment som behöver hanteras. Vid detta seminarium behandlas hyresrättsliga och praktiska moment som aktualiseras i samband med uthyrning av bostadslägenheter till flyktingar. Särskilt fokus kommer att riktas mot fastighetsägares uthyrning av lägenheter till kommuner för vidare upplåtelse i andra hand till flyktingar. Även frågor som gäller hur man åstadkommer flexibla korttidshyresavtal samt hur man kan minimera överslitage och kostnader på grund av skador i lägenheter kommer att belysas.

Frukostmötet leds av advokat Carl Westling och biträdande jurist Emma Juhlin.

Vi erbjuder även deltagande via länk och anmälningslänk skickas ut till den e-postadress du lämnar i anmälan. Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid lågt deltagarantal.


Datum: 29 September 2022

Tid: 08:00 - ca 09:30. Frukost serveras för deltagare på plats kl 07:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 800 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 23 September 2022