Linnégatan 7 08-663 97 96

Otillåten andrahandsupplåtelse

Vid upplåtelse i andra hand aktualiseras ett flertal frågor, bl.a. om hyresgästen har beaktansvärt skäl för upplåtelsen samt om hyresvärden har befogad anledning att motsätta sig denna. Det är även vanligt att en hyresgäst gör gällande att det handlar om en så kallad inneboendesituation. Hur ser lagstiftningen och rättspraxis på gränsdragningen mellan andrahandsupplåtelse och inneboende? Vad bör en hyresvärd vidta för åtgärder om man misstänker en olovlig andrahandsupplåtelse? Måste hyresvärden skicka en rättelseanmaning innan hyresavtalet kan sägas upp? Vilken typ av bevisning kan en hyresvärd åberopa i ett ärende angående olovlig andrahandsupplåtelse?

Frukostmötet leds av advokat Agneta Gothenby och biträdande jurist Christian Fredrikson.

Vi erbjuder även deltagande via länk och anmälningslänk skickas ut till den e-postadress du lämnar i anmälan. Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid lågt deltagarantal.

Datum: 24 november 2022

Tid: 08:00 - ca 09:30. Frukost serveras för deltagare på plats kl 07:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 800 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 18 november 2022