Linnégatan 7 08-663 97 96

Brand i bostadslägenhet

Advokat Sarah Juhnell och biträdande jurist Sara Engman går igenom frågeställningar sammanhängande med brand i bostadslägenhet samt vilka åtgärder hyresvärden kan vidta vid uppkomst av brand.
Frågor rörande uppsägning av hyresavtal, gränsdragning när ett avtal anses ha förfallit och innebörden av lagändringen per den 1 januari 2022 berörs.
Även frågor rörande skadestånd respektive hinder och men i nyttjanderätten vid brandskador kommer att tas upp.

Vi erbjuder även deltagande via länk och anmälningslänken skickas ut till den e-postadress du lämnar i anmälan.
Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid lågt deltagarantal.

Datum: 7 april 2022

Tid: 08:00 - ca 09:30. Frukost serveras för deltagare på plats kl 07:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 800 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 31 mars 2022