Linnégatan 7 08-663 97 96

Andrahandsupplåtelse

Vid upplåtelse i andra hand aktualiseras ett flertal frågor, bl.a. om hyresgästen har beaktansvärt skäl för upplåtelsen samt om hyresvärden har befogad anledning att motsätta sig denna.
Vidare aktualiseras gränsdragningen mellan andrahandsupplåtelse och inneboende samt frågan om oskälig hyra tas ut i relationen mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen eller en inneboende och möjligheten för hyresvärden att säga upp förstahandshyresgästens hyresavtal med anledning av otillåten andrahandsupplåtelse.

Advokat Åsa Sjögren och biträdande jurist Christian Fredrikson går igenom lagstiftningen och rättspraxis gällande andrahandsupplåtelse och gränsdragningen mellan en sådan och när det är fråga om inneboende, vad en hyresvärd bör vidta för åtgärder vid misstanke om pågående olovlig andrahandsupplåtelse, bedömningen av om hyran för en andrahandshyresgäst eller en inneboende är oskälig samt förlängningstvister.

Vi erbjuder även deltagande via länk och anmälningslänk skickas ut till den e-postadress du lämnar i anmälan.
Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid lågt deltagarantal.

Datum: 19 maj 2022

Tid: 08:00 - ca 09:30. Frukost serveras för deltagare på plats kl 07:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 800 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 12 maj 2022