Linnégatan 7 08-663 97 96

Återställande av lokal vid avflyttning

När en hyresgäst avflyttar från en förhyrd lokal uppstår ofta frågor om krav på återställande av lokalen och i vilket skick lokalen i övrigt ska återlämnas.

På frukostmötet tas faktorer som har betydelse för bedömningen upp t.ex. betydelsen av vad parterna avtalat i hyresavtalet om skicket vid hyresgästens tillträde till lokalen. Andra faktorer som har betydelse och som tas upp är fördelningen av underhållsansvaret för lokalen, hur underhållet kommit att utföras under hyrestiden och betydelsen av om fast inredning eller utrustning som hyresgästen tillfört lokalen kommit att bli byggnadstillbehör (accession) eller inte. Därtill tar vi upp betydelsen av tilläggsavtal som träffats mellan parterna under hyresförhållandet samt preskriptionsreglerna för hyresvärdens krav på ersättning för skada och vissa bevisfrågor i skadeståndsprocesser.

Datum: 7 mars 2019

Tid: 8.00 - ca 9.30 Frukost serveras från 7.45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 975 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 1 mars 2019