Linnégatan 7 08-663 97 96

Förlängningstvister, otillåten andrahandsuthyrning av bostad

Vid olovlig uthyrning i andra hand samt vid förstahandshyresgästens uttag av oskälig hyra aktualiseras ett flertal frågor. Vad gäller enligt reglerna i hyreslagen som trädde i kraft den 1 oktober 2019? Vad bör en hyresvärd vidta för åtgärder om man misstänker en olovlig andrahandsuthyrning och/eller att hyresgästen tar ut oskälig hyra från en andrahandshyresgäst eller inneboende? Vilken typ av bevisning kan en hyresvärd åberopa i ett förlängningsärende vid hyresnämnden i anledning av olovlig andrahandsuthyrning samt vid oskälig hyra?

Advokaterna Maria Liljeblad och Elin Isakzon redogör för lagregler och rättspraxis. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Med anledningen av coronaviruset anordnar vi seminarium med begränsat antal deltagare i kurslokalen. Vi erbjuder även deltagande via länk på Zoom och anmälningslänken skickas ut till den e-postadress du lämnat i anmälan. Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid lågt deltagarantal.

Datum: 19 oktober 2021

Tid: 08:00 - ca 09:30. Frukost serveras för deltagare på plats från kl 07:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm och via länk på Zoom

Pris: 800 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 15 oktober 2021