Linnégatan 7 08-663 97 96

Digitalt frukostmöte om konkurs och rekonstruktion i lokalhyresförhållanden

Advokaterna Carl Westling och Elin Isakzon går igenom vad hyresgästbolagets företagsrekonstruktion eller konkurs konkret innebär för hyresförhållandet samt vilka åtgärder en hyresvärd bör vidta i dessa situationer. Därtill kommer redogörelse för gällande lagstiftning och rättspraxis att ske. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Datum: 22 juni 2021

Tid: 09:00 - ca 10:00

Plats: Digitalt via zoom (Länk till zoom meddelas efter anmälan)

Pris: Gratis

Sista anmälningsdag: 18 juni 2021