Linnégatan 7 08-663 97 96

Förlängningstvister, otillåten andrahandsuthyrning av bostad

Vid olovlig uthyrning i andra hand samt vid förstahandshyresgästens uttag av oskälig hyra aktualiseras ett flertal frågor. Vad gäller enligt reglerna i hyreslagen som trädde i kraft den 1 oktober 2019? Vad bör en hyresvärd vidta för åtgärder om man misstänker en olovlig andrahandsuthyrning och/eller att hyresgästen tar ut oskälig hyra från en andrahandshyresgäst eller inneboende? Vilken typ av bevisning kan en hyresvärd åberopa i ett förlängningsärende vid hyresnämnden i anledning av olovlig andrahandsuthyrning samt vid oskälig hyra?

Advokaterna Maria Liljeblad och Elin Törnbladh redogör för gällande lagstiftning och rättspraxis. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Vi genomför våra utbildningar i enlighet med restriktionerna som gäller med anledning av coronaviruset. Antalet deltagare i kurslokalen är därför begränsat till 15 personer.

Datum: 10 december 2020

Tid: 8:00 - 9:30, frukost serveras från kl. 7:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 1050 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 3 december 2020