Linnégatan 7 08-663 97 96

Brister som utgör hinder och men i nyttjanderätten i lokalhyresförhållande - risker och konsekvenser

I ett rättsfall, NJA 2019 s 445, har Högsta domstolen bedömt att ombyggnadsarbeten i ett köpcentrum varit så omfattande och av sådan väsentlig betydelse att en lokalhyresgäst, förutom rätt till hyresreduktion, därtill haft rätt till förtida uppsägning av lokalhyresavtalet.

Advokat Carl Westling och biträdande jurist Sara Kallhed kommer att ta upp och belysa Högsta domstolens avgörande, de rättsliga regleringarna och frågor om när brister i skicket i och i anslutning till lokaler kan leda till hyresreduktion, skadestånd samt uppsägningsrätt. Därtill kommer att genomgås hur hyresreduktion och skadestånd beräknas vid tvister på grund av hinder och men i nyttjanderätten. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Vi genomför våra utbildningar i enlighet med restriktionerna som gäller med anledning av coronaviruset. Antalet deltagare i kurslokalen är därför begränsat till 15 personer.

Datum: 26 november 2020

Tid: 8:00 – 9:30, frukost serveras från kl. 7:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 1050 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 19 november 2020