Linnégatan 7 08-663 97 96

Hantering av bostadshyresgästs hyresskuld

Frukostmötet behandlar hyresgästens betalningsansvar för hyra. Vi tar bl.a. upp tillvägagångssätt och taktiska överväganden vid indrivning av hyresskuld samt de preskriptionsregler som måste iakttas. Vidare behandlas inkomstkrav, säkerhet vid uthyrning och hur man vårdar sitt hyresavtal under hyresförhållandet genom t.ex. rättelseanmaningar, kontakter med socialtjänsten och information till borgensmän.

Vid detta frukostmöte kommer advokat Sarah Juhnell och biträdande jurist Christian Fredrikson redogöra för gällande lagstiftning och rättspraxis. Det kommer även att finnas utrymme för diskussioner kring olika frågeställningar.

Vi genomför våra utbildningar i enlighet med restriktionerna som gäller med anledning av coronaviruset. Antalet deltagare i kurslokalen är därför begränsat till 15 personer.


Datum: 12 november 2020

Tid: 8:00 – 9:30, frukost serveras från kl. 07:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 1050 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 5 november 2020