Linnégatan 7 08-663 97 96

Lokalhyresgästs obestånd, konkurs m.m.

Advokaterna Niklas Lidquist och Robert Bruzelius-Lidqvist går igenom vad hyresgästens konkurs innebär för hyresförhållandet samt vilka åtgärder en hyresvärd bör vidta i dessa situationer och praktiska tips. Även frågor om företagsrekonstruktion berörs. Därtill kommer redogörelse för gällande lagstiftning och rättspraxis. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Datum: 15 oktober 2020

Tid: 8:00 - 9:30, frukost serveras från kl. 7:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 1050 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 8 oktober 2020