Linnégatan 7 08-663 97 96

Lokalhyresgästs obestånd, konkurs m.m.

Advokaterna Niklas Lidquist och Robert Bruzelius-Lidqvist går igenom vad hyresgästens konkurs innebär för hyresförhållandet samt vilka åtgärder en hyresvärd bör vidta i dessa situationer och praktiska tips. Även frågor om företagsrekonstruktion berörs. Därtill kommer redogörelse för gällande lagstiftning och rättspraxis. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Vi genomför våra utbildningar i enlighet med restriktionerna som gäller med anledning av coronaviruset. Antalet deltagare i kurslokalen är därför begränsat till 15 personer.

Datum: 15 oktober 2020

Tid: 8:00 - 9:30, frukost serveras från kl. 7:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 1050 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 8 oktober 2020