Linnégatan 7 08-663 97 96

Återställande av lokal vid avflyttning

När en hyresgäst avflyttar från en förhyrd lokal uppstår ofta frågor om krav på återställande av lokalen och i vilket skick lokalen i övrigt ska återlämnas.

På frukostmötet tas faktorer som har betydelse för bedömningen upp t.ex. vad parterna avtalat i hyresavtalet om skicket vid hyresgästens tillträde till lokalen, fördelningen av underhållsansvaret för lokalen, hur underhållet kommit att utföras under hyrestiden och betydelsen av om fast inredning eller utrustning som hyresgästen tillfört lokalen kommit att bli byggnadstillbehör (accession) eller inte. Därtill tar vi upp betydelsen av tilläggsavtal som träffats mellan parterna under hyresförhållandet samt preskriptionsreglerna för hyresvärdens krav på ersättning för skada och vissa bevisfrågor i skadeståndsprocesser.

Advokaterna Niklas Lidquist och Robert Bruzelius Lidqvist redogör för gällande lagstiftning och rättspraxis. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Datum: 13 februari 2020

Tid: 08.00 - ca 09.30

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm2

Pris: 1050

Sista anmälningsdag: 7 februari 2020