Linnégatan 7 08-663 97 96

Om oss

Advokatfirman Steinmann grundades 1989. Bolaget har sitt säte och kontor i Stockholm men biträder klienter över hela Sverige med allt inom fastighetsrätt. Vi arbetar för att erbjuda våra klienter professionell och lösningsorienterad rådgivning och har som värdeord förtroende, engagemang, tillgänglighet och affärsmässighet. Vår vision är att Advokatfirman Steinmann ska vara förstahandsvalet för alla aktörer inom fastighetsbranschen i hela Sverige.

Om vår rådgivning

Vårt mål är att vi ska ha branschens nöjdaste klienter och vi arbetar ständigt med att utveckla vårt erbjudande. Som advokater har vi att följa såväl lagstadgade regler för advokater som Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. En grundsten är att en advokat är skyldig att vara lojal med sin klient och att verka för klientens bästa. Våra tjänster tillhandahåller vi med tillämpning av våra Allmänna villkor, i vilka bland annat framgår hur vi förhåller oss till vissa frågeställningar som fakturering och betalning. Om en klient som är konsument skulle vara missnöjd med det arvode som vi debiterat finns möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. För vidare information läs mer på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Angående personuppgiftsbehandling, se Advokatfirman Steinmanns personuppgiftsbehandling.